W trakcie pracy na odległość Żuczki wykazywały się pracowitością i sumiennością. Poznały nową literkę oraz porównywały wielkości w zakresie 10ciu. Poza tym był to czas, który przybliżył nam zwyczaje Wielkanocne. Dzieci wykazały się kreatywnością w stwarzaniu matematycznych pisanek. Wykonały koguciki z okazji warsztatów świątecznych i uczyły się rymowanek. Pracowały dzielnie na kartach pracy. Pomagały aktywnie w przygotowaniach świątecznych. Oby tak dalej Żuczki! To był ciekawy tydzień.