Biedroneczki wzięły czynny udział w promowaniu proekologicznej postawy. Zbierając śmieci uczyły się w jaki sposób je segregować. Nabywając tę wiedzę będą mogły przyczynić się do obniżenia globalnego problemu naszej planety. W ten sposób możemy docenić jaka ważna i niezwykła jest przyroda dla nas samych.