ŻŁOBEK
I PRZEDSZKOLE
ANGLOJĘZYCZNE

Mały Poliglota

INTENSYWNA NAUKA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO W FORMIE ZABAWY

2-3 GODZINY DZIENNIE

NOWY

OBIEKT MONITOROWANY
Prezentacja: Mały Poliglota poznaje Polskę
Prezentacja: METHODS OF TEACHING ENGLISH
INICJATYWY W NASZYM PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
1. Tablica interaktywna

Okres największego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego to wiek od 3 do 6 lat. W tym czasie najbardziej intensywnie rozwijają się u dzieci procesy poznawcze takie jak: pamięć, uwaga, myślenie. Dbając o wszechstronny rozwój dzieci nasze przedszkole wykorzystuje najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie tablicę interaktywną. Tablica interaktywna wykorzystywana jest podczas zajęć dydaktycznych. Jest nieoceniona w pracy z dzieckiem. Pozwala dzieciom poznać, to czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafo – motorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć ,słuch muzyczny i fonematyczny. Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych.

2. Kodowanie w przedszkolu – Scote eoG

Nowoczesne technologie rozwijające się w niemal wszystkich dziedzinach życia stawiają nowe wzywania zarówno nam dorosłym, jak i młodym pokoleniom. Staramy się rozwijać dziecko również pod kątem projektowania czyli inaczej kodowania. Rolą nauczyciela przedszkola jest wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności, dzięki którym w przyszłości będą one potrafły swobodnie i odpowiedzialnie korzystać z najnowszych osiągnięć – nie tylko biernie, ale również aktywnie i twórczo – logicznie myśląc, projektując i kreując.

Nauka kodowania/programowania przedszkolaków jest realizowana poprzez podejmowanie różnych form aktywności i świetną zabawę – również, a właściwie przede wszystkim – bez komputera. Jej efekty obejmują nie tylko podstawowe kompetencje informatyczne, ale także rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny, umiejętności językowe i matematyczne oraz takie sprawności dziecka, jak koncentracja, koordynacja, pamięć, systematyczność oraz odwaga do samodzielnego myślenia, eksperymentowania oraz podejmowania decyzji.
3. Mały Poliglota zwiedza Polskę.

Nasz kraj jest wyjątkowo piękny i bogaty w różnorodną kulturę oraz tradycję. Nasza maskotka, którą stworzą rodzice wraz z dziećmi, będzie zwiedzać zaprzyjaźnione przedszkola w całej Polsce. Dzięki niej nasze przedszkolaki poznają miasta, ich historię, regionalne tradycje i zwyczaje.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY POŁĄCZONEJ Z NAUKĄ W NASZYM PRZEDSZKOLU :)

Nasz komiks o strażaku
Przedszkolaki z grupy Wiewiórki wzięły udział w konkursie plastycznym „Strażak Sam – bohaterskie przedszkolaki”. Dzieci wykonały komiks o strażaku, a Pani wysłała go do organizatorów. Teraz wszyscy mogą obejrzeć tę pracę.

Nasz komiks o strażaku można już zobaczyć na stronie: https://www.miniminiplus.pl/minisite/strazak-sam-bohaterskie-przedszkolaki/praca/314193/przedszkole-anglojezyczne-maly-poliglota.html
ELITARNA SIEĆ PRZEDSZKOLI - PRZEDSZKOLE UCZĄCE SIĘ
SŁOWEM WSTĘPU
Witamy w pierwszym przedszkolu anglojęzycznym w Kołobrzegu

We wrześniu 2013 roku utworzyliśmy pierwsze anglojęzyczne grupy z programem językowym i niepowtarzalną atmosferą. Posiadamy pozytywne opinie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu.

6 września 2013r. Prezydent Miasta Kołobrzeg wpisał Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Anglojęzyczny mały poliglota do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Kołobrzeg pod nr 13. Placówka przekształciła się w Przedszkole Anglojęzyczne we wrześniu 2014r.

13 września 2013r. Punkt Żłobkowy Anglojęzycznymały poliglota został wpisany
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg pod nr 3.

Tworząc nasz dziecięcy świat, sugerowaliśmy się troską o dziecko wyposażając placówkę w meble, zabawki oraz wszelkie pomoce dydaktyczne posiadające atesty i certyfikaty. Jest to gwarancją bezpieczeństwa w naszych grupach.
Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem
dyrektor małego poligloty
mgr Ewelina Sutuła
NASZA MISJA
Misją małego poligloty  jest:

Stworzenie przyjaznej i domowej atmosfery, stymulującej rozwój językowy dziecka,
w którym każdy podopieczny jest traktowany z godnością, zaufaniem
i podejściem indywidualnym.

Radosny spacer naszych dzieci przez życie i gotowość na kolejne wyzwania.
DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM SWOJE DZIECKO
  • jako jedyni oferujemy intensywną naukę języka angielskiego w przedszkolu
  • mały poliglota promuje naukę języka angielskiego przez zabawę
  • tylko u nas język angielski przez 2-3 godziny dziennie wraz z realizacją pełnego programu przedszkolnego
  • w przedszkolu mały poliglota Twoje dziecko będzie przyswajało język angielski
    w naturalny sposób, jak od rodziców uczy się języka polskiego
  • tylko u nas Twoje dziecko ma szanse obcować z językiem angielskim od wczesnego
    wieku żłobkowego aż po przedszkole
  • po zakończeniu swojej przygody Twoje dziecko będzie  małym poliglotą
INFORMACJE I ZAPISY
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 1 do 6 lat do naszych grup dwujęzycznych.

Informacje i zapisy w języku polskim i angielskim pod nr tel.: 602 383 243