ŻŁOBEK
I PRZEDSZKOLE
ANGLOJĘZYCZNE

Mały Poliglota

INTENSYWNA NAUKA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO W FORMIE ZABAWY

2-3 GODZINY DZIENNIE

NOWY

OBIEKT MONITOROWANY
grupy anglojęzyczne
W naszej placówce - dzieci mają możliwość edukacji w języku angielskim.

Przedszkole:
Język angielski towarzyszy dzieciom codziennie przez 2-3 godziny - podczas bloków anglojęzycznych, obejmujących naukę angielskiego oraz zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, gimnastyczne, teatralne, słuchanie bajek, naukę liczenia i logicznego myślenia, a także podczas codziennych sytuacji przedszkolnych: posiłków i zabaw w ogrodzie. Język angielski nie jest więc dodatkową lekcją - dzieci w naszym przedszkolu uczą się nowych treści objętych podstawą programową równocześnie w dwóch językach.
spotkania adaptacyjne
Naszym priorytetem jest dobre samopoczucie każdego dziecka w żłobku i przedszkolu, dlatego zapraszamy wszystkie dzieci nowo przyjęte do żłobka i przedszkola wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne.

Podczas zajęć, w obecności rodziców dziecko poznaje nauczycieli, uczestniczy we wspólnych zabawach z rówieśnikami, uczy się pierwszych piosenek i wierszyków, bierze udział w zajęciach plastycznych, poznaje nowe gry i zabawy, bawi się w naszym pięknym ogrodzie. Zajęcia adaptacyjne ułatwiają dziecku rozstanie się z rodzicami, pozwalają na zawarcie pierwszych przyjaźni, budują poczucie bezpieczeństwa.

Dobra   adaptacja   ma   na   celu   takie   przygotowanie   dziecka,   by czuło się w żłobku i przedszkolu dobrze i bezpiecznie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do wzięcia czynnego udziału w spotkaniach.