Przedszkole

Strona główna/Przedszkole
Przedszkole2020-02-10T13:37:15+01:00

Złość i agresja w wieku przedszkolnym

Agresja często, lecz nie zawsze, jest sposobem wyrażania złości. Jest to każde zamierzone działanie – w formie fizycznej lub słownej – mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu.
Gniew i złość – oba te słowa coraz częściej są stosowane zamiennie dla określenia uczucia, które pojawia się, gdy występują nieprzewidziane przeszkody ograniczające możliwość działania lub gdy w otoczeniu pojawia się coś, co uderza w poczucie własnej wartości albo zagraża ważnym dla nas osobom, obiektom lub wartościom. Uczucia te bardzo często przekształcają się w agresję…

Wakacje

Wielkimi krokami zbliża się magiczny czas zabawy i odpoczynku czyli wakacje. Każdy z nas ma ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. Jedni udają się na rodzinne wyjazdy nad morze, inni kochają wyprawy w góry czy nad jezioro. Zawsze jednak trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, zarówno swoim jaki całej rodziny. Poniżej krótkie przypomnienie zasad, które znamy ale czasami o nich zapominamy.

Dwujęzyczność a rozwój mowy

Do końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku uważano, że dwujęzyczność obniża iloraz inteligencji dziecka, może wywoływać kryzys tożsamości oraz opóźniać rozwój mowy lub powodować pewne jej zaburzenia, w tym seplenienie i jąkanie. Nic więc dziwnego, że pojęcie dwujęzyczności przez lata budziło niemałe obawy rodziców, którzy kierowani troską i strachem o mowę swoich maluchów czekali na rozpoczęcie przygody z nauką języków aż do momentu, gdy dzieci prawidłowo i płynnie zaczną porozumiewać się w języku ojczystym. Na szczęście, aktualne badania naukowe w sferze dwujęzyczności jednoznacznie zadają kłam przestarzałym tezom…

Dobra dyscyplina w wychowaniu

Dyscyplina to: „podporządkowanie się normom regulującym stosunki w danej zbiorowości: w rodzinie, grupie uczniowskiej, klasie szkolnej, organizacji; gałąź wiedzy”. Szczególną postacią dyscypliny jest świadoma dyscyplina, która oznacza: „przestrzeganie przez jednostkę bądź grupę społeczną zasad postępowania, których wartość bezspornie uznaje”. Świadoma dyscyplina jest przeciwieństwem dyscypliny opartej na zmuszaniu do przestrzegania norm, które jednostka lub grupa uznaje za niesłuszne (niesprawiedliwe). Szanse wprowadzania świadomej dyscypliny są większe w szkole czy też w rodzinie, w której między systemami wartości reprezentowanymi przez nauczycieli i uczniów oraz rodziców i dzieci nie ma większych rozbieżności. Podstawą wprowadzenia świadomej dyscypliny w tych środowiskach jest proces wychowawczy, polegający na traktowaniu dzieci i młodzieży jak partnerów, którym należy okazywać szacunek i równocześnie stawiać odpowiadające ich możliwościom wymagania.

„Dziecko zdolne”. Rozpoznawanie uzdolnień u dzieci w wieku przedszkolnym

Zagadnienie zdolności jest nierozerwalnie związane z różnicami indywidualnymi między ludźmi w zakresie ich osiągnięć. Na różnice te zwracano uwagę już w najdaw­niejszych czasach i od zawsze intrygowały człowieka ich przyczyny. Rozmaicie też rozumiano termin: zdolności. Słownik pedagogiczny podaje następującą definicję: zdolności to „te właściwości psychiki człowieka, które wa­runkują możliwości skutecznej działalności w określonych dziedzinach przy wykonywaniu różnych działań”…

Załaduj więcej wpisów
Przyjaciele przedszkola