Przedszkole

Strona główna/Przedszkole
Przedszkole2020-02-10T13:37:15+01:00

Dobra dyscyplina w wychowaniu

Dyscyplina to: „podporządkowanie się normom regulującym stosunki w danej zbiorowości: w rodzinie, grupie uczniowskiej, klasie szkolnej, organizacji; gałąź wiedzy”. Szczególną postacią dyscypliny jest świadoma dyscyplina, która oznacza: „przestrzeganie przez jednostkę bądź grupę społeczną zasad postępowania, których wartość bezspornie uznaje”. Świadoma dyscyplina jest przeciwieństwem dyscypliny opartej na zmuszaniu do przestrzegania norm, które jednostka lub grupa uznaje za niesłuszne (niesprawiedliwe). Szanse wprowadzania świadomej dyscypliny są większe w szkole czy też w rodzinie, w której między systemami wartości reprezentowanymi przez nauczycieli i uczniów oraz rodziców i dzieci nie ma większych rozbieżności. Podstawą wprowadzenia świadomej dyscypliny w tych środowiskach jest proces wychowawczy, polegający na traktowaniu dzieci i młodzieży jak partnerów, którym należy okazywać szacunek i równocześnie stawiać odpowiadające ich możliwościom wymagania.

„Dziecko zdolne”. Rozpoznawanie uzdolnień u dzieci w wieku przedszkolnym

Zagadnienie zdolności jest nierozerwalnie związane z różnicami indywidualnymi między ludźmi w zakresie ich osiągnięć. Na różnice te zwracano uwagę już w najdaw­niejszych czasach i od zawsze intrygowały człowieka ich przyczyny. Rozmaicie też rozumiano termin: zdolności. Słownik pedagogiczny podaje następującą definicję: zdolności to „te właściwości psychiki człowieka, które wa­runkują możliwości skutecznej działalności w określonych dziedzinach przy wykonywaniu różnych działań”…

Koniec akcji pt. „Pomóż się przytulić”

Zakończyliśmy akcję: „Pomóż się przytulić”. Akcja polegała na zbiórce nowych maskotek dla dzieci z sali wybudzeń w Centrum Zdrowia Dziecka. Dziecko budzi się po operacji ale wtedy jeszcze nie ma obok rodzica… jest na sali wybudzeń a dookoła wiele nieznanych osób. Można sobie tylko wyobrazić jak może się czuć mały samotny człowiek po operacji. Wywołajmy uśmiech na twarzy dziecka darując mu pluszaczka do którego będzie mógł się przytulić zanim zobaczy swoich rodziców. W szpitalu Centrum Zdrowia Dziecka wykonywanych jest blisko 20 tyś operacji i zabiegów w pełnej narkozie. Dlatego potrzeba jest masa pluszaków. Przedszkole Anglojęzyczne „Mały Poliglota” postanowiło wesprzeć małych pacjentów przy udziale naszych przedszkolaków i ich rodziców. Zbieraliśmy masę maskotek. Dziękujmy wszystkim którzy do nas wsparli. Akcja zorganizowana była we współpracy ze szpitalem Centrum Zdrowia Dziecka.

Załaduj więcej wpisów
Przyjaciele przedszkola