ŻŁOBEK
I PRZEDSZKOLE
ANGLOJĘZYCZNE

Mały Poliglota

INTENSYWNA NAUKA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO W FORMIE ZABAWY

2-3 GODZINY DZIENNIE

NOWY

OBIEKT MONITOROWANY
ŚWIADCZENIA - PRZEDSZKOLE
Grupa dwujęzyczna

 • codziennie zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zaplanowane przez nauczycieli
  z wykorzystaniem metod:
  - metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  - metoda KLANZY – pedagogika zabawy
  - dziecięce masażyki
  - dziecięca Matematyka
  - elementy Metody Dobrego Startu
  - edukacja z zakresu mowy i myślenia
  - edukacja przyrodnicza
  - edukacja muzyczno – ruchowa
 • 2-3 godziny dziennie zajęć po angielsku w formie zabawy
 • 30 minut tygodniowo zajęć po niemiecku
 • całodzienne wyżywienie (4 posiłki: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
 • gimnastyka z elementami korektywy (raz w tygodniu)
 • warsztaty taneczno – umuzykalniające (raz w tygodniu)
 • edukacja europejska w ramach Klubu Europejczyka
 • elementy bajkoterapii
 • muzykoterapia
 • spotkania z ciekawymi gośćmi
 • grupowa opieka logopedy (raz w tygodniu)
 • wycieczki plenerowe
 • imprezy okolicznościowe i uroczystości przedszkolne
 • opieka psychologa i pedagoga
 • audycje umuzykalniające (raz w miesiącu)
 • rytmika (raz w miesiącu)
CENNIK
CENNIK NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Przedszkole:
jednorazowa opłata wpisowa – 400 PLN
opłata za pobyt dziecka w przedszkolu – 400 PLN
wyżywienie – 190 PLN


Dane do przelewu - PRZEDSZKOLE:
Punkt Żłobkowo-Przedszkolny Anglojęzyczny „MAŁY POLIGLOTA”
Ewelina Sutuła, ul. Starynowska 38, 78-100 Kołobrzeg (Bank Pekao SA)
Nr konta: 48 1240 6508 1111 0010 5983 2884
świadczenia
Oprócz zajęć, które zawarte są w cenie czesnego - dzieci mają możliwość uczestniczenia
w zajęciach dodatkowo płatnych:

 • indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem
 • ceramika
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia sportowe
Dzieci uczestniczą ponadto - w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza przedszkolem. Organizowane są wycieczki dydaktyczno - poznawcze oraz wycieczki rekreacyjne do lasu, gospodarstw agroturystycznych, skansenów itp.