Żłobek

Żłobek2020-02-10T13:37:20+01:00

Dobra dyscyplina w wychowaniu

Dyscyplina to: „podporządkowanie się normom regulującym stosunki w danej zbiorowości: w rodzinie, grupie uczniowskiej, klasie szkolnej, organizacji; gałąź wiedzy”. Szczególną postacią dyscypliny jest świadoma dyscyplina, która oznacza: „przestrzeganie przez jednostkę bądź grupę społeczną zasad postępowania, których wartość bezspornie uznaje”. Świadoma dyscyplina jest przeciwieństwem dyscypliny opartej na zmuszaniu do przestrzegania norm, które jednostka lub grupa uznaje za niesłuszne (niesprawiedliwe). Szanse wprowadzania świadomej dyscypliny są większe w szkole czy też w rodzinie, w której między systemami wartości reprezentowanymi przez nauczycieli i uczniów oraz rodziców i dzieci nie ma większych rozbieżności. Podstawą wprowadzenia świadomej dyscypliny w tych środowiskach jest proces wychowawczy, polegający na traktowaniu dzieci i młodzieży jak partnerów, którym należy okazywać szacunek i równocześnie stawiać odpowiadające ich możliwościom wymagania.

„Dziecko zdolne”. Rozpoznawanie uzdolnień u dzieci w wieku przedszkolnym

Zagadnienie zdolności jest nierozerwalnie związane z różnicami indywidualnymi między ludźmi w zakresie ich osiągnięć. Na różnice te zwracano uwagę już w najdaw­niejszych czasach i od zawsze intrygowały człowieka ich przyczyny. Rozmaicie też rozumiano termin: zdolności. Słownik pedagogiczny podaje następującą definicję: zdolności to „te właściwości psychiki człowieka, które wa­runkują możliwości skutecznej działalności w określonych dziedzinach przy wykonywaniu różnych działań”…

Warsztaty psychologiczne „Emocje dziecka”

CYKL WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH W ŻŁOBKU ANGLOJĘZYCZNYM
„MAŁY POLIGLOTA”

Warsztaty psychologiczne o tematyce emocji dziecka.
W roku szkolnym 2017/2018 odbył się cykl szkoleń przeprowadzony dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka Mały Poliglota.

Realizowane warsztaty miały na celu wspieranie kompetencji rodzicielskich, poszerzanie wiedzy oraz świadomości rodzicielskiej związanej ze sferą emocjonalną małego dziecka. Wymianę doświadczeń oraz poznanie technik związanych ze skutecznym reagowaniem na histerię dziecka i zachowania trudne.

Uczestnicy poznali przyczyny silnych ekspresji emocjonalnych dziecka, posłuchali krótkich wykładów i wskazówek, wykonali wspólnie zadania, pogłębiające rozumienie takich dziecięcych emocji jak: złość, gniew, zazdrość.

Serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym Rodzicom za aktywny udział w warsztatach!

Z poważaniem,

Dyrektor Żłobka mgr Ewelina Sutuła

Informacje i zapisy

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 1 do 2,5 lat do naszych grup dwujęzycznych.

Informacje i zapisy w języku polskim i angielskim pod nr tel.: 602 383 243

Adres placówki:

Żłobek Anglojęzyczny Mały Poliglota

ul. I Armii Wojska Polskiego 34a, 78-100 Kołobrzeg

kontakt telefoniczny: 602 383 243

e-mail: malypoliglota-kolobrzeg@wp.pl

www.malypoliglota.com.pl

Żłobek „Mały Poliglota” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 16:30.

Słowem wstępu

Witamy w pierwszym żłobku anglojęzycznym w Kołobrzegu

We wrześniu 2017 roku utworzyliśmy pierwsze anglojęzyczne grupy z programem językowym i niepowtarzalną atmosferą. Posiadamy pozytywne opinie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu. Żłobek Anglojęzyczny Mały Poliglota został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Tworząc nasz dziecięcy świat, sugerowaliśmy się troską o dziecko wyposażając placówkę w meble, zabawki oraz wszelkie pomoce dydaktyczne posiadające atesty i certyfikaty. Jest to gwarancją bezpieczeństwa w naszych grupach. 

Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem

dyrektor Małego Poligloty – mgr Ewelina Sutuła

Załaduj więcej wpisów
Przyjaciele przedszkola