Pedagog-psycholog

Strona główna/Przedszkole/Pedagog-psycholog
Pedagog-psycholog2020-02-07T09:24:36+01:00

Dziecko z ASD w przedszkolu

Termin „autyzm” pochodzi od greckiego słowa „autos” co oznacza „sam”. Geneza tego słowa jest zrozumiała, ponieważ autyzm określamy jako stan niepełnosprawności rozwojowej, którą cechuje częściowe wycofanie się z realnego życia i zamknięcia się w swoim własnym świecie, brak lub zaburzona czytaj dalej

26 sierpnia, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|

W jaki sposób rodzic może pomóc dziecku w nauce języka obcego?

Rola rodziców w procesie nauki języka obcego jest kluczowa, są oni niezbędnym czynnikiem motywującym i wspierającym. Pełne wykorzystanie potencjału językowego dziecka warunkowane jest w dużej mierze zaangażowaniem w naukę samych rodziców, którzy niekoniecznie muszą biegle posługiwać się danym językiem obcym czytaj dalej

21 kwietnia, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|

Dwulatek: rozwój i wychowanie 2-letniego dziecka

Dwulatek potrafi męczyć rodziców częstymi atakami histerii. Wszystko wymusza krzykiem i płaczem. Pamiętaj, aby być asertywnym i nie pozwalać mu na wszystko. Z drugiej strony możesz dać 2-letniemu dziecku wolną rękę przy mało istotnych sprawach, aby poznawało świat i swoje otoczenie. Rozwój dziecka w drugim roku nieco czytaj dalej

25 marca, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|

Znaczenie wycieczek i spacerów w rozwoju dziecka

Celami wychowania przedszkolnego zgodnymi z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są między innymi:  tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową czytaj dalej

5 lutego, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|

Podstawy kompetencji cyfrowych

Nowoczesny proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na kompetencjach cyfrowych. Oznacza to konieczność kształcenia tych umiejętności już od najmłodszych lat. Postęp technologiczny sam w sobie wyzwala konieczność posiadania umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym. Obserwując umiejętności małych dzieci w czytaj dalej

5 lutego, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|

Strategia uczenia

Celem artykułu jest ukazanie zasadności oraz podstaw nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym. Opisano podstawy rozwoju dzieci, które powinny być szczególnie uwzględniane w procesie nabywania umiejętności posługiwania się językiem obcym, oraz wybrana strategia nauczania/uczenia się języka obcego, Nauczanie sytuacyjne. czytaj dalej

3 lutego, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|

Kształtowanie postaw proekologicznych w przedszkolu

Współczesna cywilizacja podarowała ludziom wygodniejsze życie, zabierając jednocześnie przejrzyste powietrze, czystą wodę, urodzajną glebę, zdrową żywność i to, co najważniejsze – wrażliwość na otaczającą przyrodę. Kształtowanie postaw proekologicznych należy zacząć już w przedszkolu. Edukacja ekologiczna dzieci powinna być świadomą i czytaj dalej

3 lutego, 2020|Pedagog-psycholog, Pedagogizacja|
Załaduj więcej wpisów
Przyjaciele przedszkola