Spacer w pogodny, słoneczny dzień. Oglądanie przez dzieci zmian zachodzących w przyrodzie.