Nasze atuty

Nasze atuty2020-02-07T09:26:09+01:00

Nasze atuty

 • żłobek jest wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg
 • placówka posiada kategorię przeciwpożarową ZLII
 • żłobek ma pozytywną opinię Wydziału Dzieci i Młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • kuchnia Żłobka pracuje zgodnie z wdrożonym systemem HACCP
 • zatrudniamy personel o najwyższych kwalifikacjach. Nasi pracownicy posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych oraz medycznych
 • w naszym żłobku dzieci pracują z logopedą i psychologiem. Terapeuci prowadzą zajęcia z dziećmi, przeprowadzają diagnozy a także współpracują z rodzicami
 • specjaliści oraz opiekunki pracując z maluchami stosują metody wczesnego wspomagania, aby wspierać harmonijny rozwój dzieci
 • w pracy z dziećmi bazujemy na autorskim programie inspirowanym sprawdzonymi metodami pracy z dziećmi: Metodą Marii Montessori, Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodą Pedagogiki Zabawy Klanza, Medodą Carla Orffa, Metodą Batii Strauss
 • prowadzimy z dziećmi zajęcia dydaktyczne, logorytmiczne, sensoryczne, taneczne, rytmiczno- teatralne, gimnastyczne i korekcyjne, zajęcia językowe, plastyczne, masaż relaksacyjny
 • organizujemy dla dzieci przedstawienia teatralne, wycieczki, gry terenowe, festyny rodzinne
 • prowadzimy programy wpierające zdrowe odżywianie i higienę
 • współpracujemy z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w naszych zajęciach dydaktycznych i rodzinnych atrakcjach
 • maluszki mają do dyspozycji zabawki z atestami, przestronne sale, dostosowane do ich potrzeb łazienki i ogród z placem zabaw wyposażonym w atestowane urządzenia i bezpieczną nawierzchnię
 • zajęcia dydaktyczne i ogólnorozwojowe przeprowadzane są z użyciem ciekawych pomocy dydaktycznych
 • dzieci uczą się społecznych zachowań, uczą się bawić z rówieśnikami, rozwiązywać konflikty, stają się samodzielne, szybciej się rozwijają intelektualnie, ruchowo i emocjonalnie
 • dzieci nabywają umiejętności zgodne z ich kształtującymi się zainteresowaniami i usposobieniem, które przekazują im kompetentni, czuli na ich potrzeby wychowawcy
 • dzieci przechodzą początkowy okres adaptacyjny, w trakcie którego, oswajają się ze żłobkiem, opiekunkami, innymi maluszkami
 • opiekunki utrzymują stały kontakt z rodzicami i wspólnie z nimi rozwiązują pojawiające się kłopoty. Do dyspozycji rodziców są także specjaliści pracujący w placówce
 • dzieci mają zapewnioną codzinną zabawę w języku angielskim, zajęcia z gimnastyki korekcyjne
Przyjaciele przedszkola