Ptaki powracające do nas na wiosne. Czy potraficie wskazać na tych zdjęciach, które ptaki się powtarzają?