Na planszy dzieci w kolejności układają kolorowe plastikowe kubki według podanych przez nauczycielkę współrzędnych. Na koniec zadania dzieci odczytują obraz z planszy.