Kolejny tydzień w nowym roku Kangurki rozpoczęły tematem ,,Dokarmianie zwierzątek i ptaków zimą…” Dzieci poznaly ptaki i zwierzątka, które można zaobserwować zimą. Kangurki wiedzą także jakimi smakołykami lubią być dokarmiane. Nasze przedszkolaki chętnie brały udział w zabawach ruchowo-muzycznych naśladujących ptaki i zwierzęta. Wielką radość sprawiło rownież dzieciom wykonanie swojego karmnika dla ptaszków podczas prac plastycznej.