Działania wychowawcze:

  1. Pobudzanie ciekawości do interesowania się tradycjami swojej rodziny.
  2. Zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu (zajęcia otwarte, uroczystości okolicznościowe)
  3. Budzenie szacunku dla dziadków, rodziców i innych członków rodziny.
  4. Wspólne świętowanie z okazji różnych świąt i uroczystości.
  5. Przeżywanie radości z bycia razem.
  6. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny.
  7. Samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu, sprzątanie swoich zabawek, układanie książek, opieka nad zwierzętami.