CYKL WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH W ŻŁOBKU ANGLOJĘZYCZNYM
„MAŁY POLIGLOTA”

Warsztaty psychologiczne o tematyce emocji dziecka.
W roku szkolnym 2017/2018 odbył się cykl szkoleń przeprowadzony dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka Mały Poliglota.

Realizowane warsztaty miały na celu wspieranie kompetencji rodzicielskich, poszerzanie wiedzy oraz świadomości rodzicielskiej związanej ze sferą emocjonalną małego dziecka. Wymianę doświadczeń oraz poznanie technik związanych ze skutecznym reagowaniem na histerię dziecka i zachowania trudne.

Uczestnicy poznali przyczyny silnych ekspresji emocjonalnych dziecka, posłuchali krótkich wykładów i wskazówek, wykonali wspólnie zadania, pogłębiające rozumienie takich dziecięcych emocji jak: złość, gniew, zazdrość.

Serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym Rodzicom za aktywny udział w warsztatach!

Z poważaniem,

Dyrektor Żłobka mgr Ewelina Sutuła