Działania wychowawcze:

 1. Przestrzeganie określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, w sali, na podwórku, w łazience, podczas zajęć itp.
 2. Przestrzeganie zasad dotyczących niebezpiecznych zabaw zapałkami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami, w niedozwolonych miejscach .
 3. Przestrzeganie zakazu samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci.
 4. Przestrzeganie zakazu zrywania nieznanych roślin i grzybów.
 5. Dbanie o higienę.
 6. Poznanie podstawowych zasad zdrowego odżywiania.
 7. Poznanie zasad uczestnictwa w ruchu drogowym.
 8. Rozumienie potrzeby pobytu na świeżym powietrzu.
 9. Wycieczki oraz spacery do parku i wokół przedszkola.
 10. Pogadanki dotyczące zachęcania dzieci do czynnego wypoczynku, poszanowania środowiska przyrodniczego, do ograniczania czasu spędzanego przed telewizorem.
 11. Organizowanie teatrzyków o tematyce prozdrowotnej.
 12. Nauka wierszy i piosenek o tematyce prozdrowotnej.
 13. Przenoszenie (w okresie wiosenno-letnim) zabaw ruchowych do ogrodu.
 14. Dostarczanie wzorców właściwego zachowania.
 15. Spotkania ze specjalistami, np. lekarzem, weterynarzem, policjantem, strażakiem, itp., poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.
 16. Praktyczna nauka numerów alarmowych z udziałem zaproszonych gości (strażak, ratownik medyczny, policjant)
 17. Codzienna realizacja ćwiczeń porannych.
 18. Zapewnienie dzieciom możliwości wyciszenia się i odpoczynku oraz stosowanie zabaw relaksacyjnych.
 19. Nauka bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
 20. Zachęcanie do próbowania nowych smaków ( degustacja soków, surówek, owoców, warzyw).