Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest poczucie przynależności do grupy społecznej, najbliższej rodziny, kraju w którym żyjemy, toteż ten tydzień upłynął w temacie bardzo patriotycznym. Dzięki wierszykom, filmom edukacyjnym i piosenkom, dzieci poznawały treści związane z symbolami narodowymi, krajem i historią Polski. Był to czas na zrobienie kotylionu, namalowanie flagi, posłuchaniu legendy o Warsie i Sawie, odnalezieniu Warszawy na mapie Polski, zwiedzaniu kraju od morza aż po góry. Ten temat bardzo zainteresował nasze przedszkolaki, i tu dużą inicjatywę wykazywali również rodzice, żeby wytłumaczyć niektóre trudniejsze zagadnienia.