Naszym celem było wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku w różnych sytuacjach i miejscach.
Uczyliśmy się tańczyć do nowo poznanej piosenki ” Niech żyją wakacje ” oraz utrwaliliśmy kształty i nazwy figur geometrycznych.