Kiedy słoneczko pięknie świeci cieszą się wszystkie dzieci, szczególnie kiedy mogą się pobawić na palcu zabaw.