Rozpoznawanie i nazywanie przez dzieci przyborów znajdujących się w kuchni. Rozmieszczenie ich w odpowiednich miejscach na kartach pracy.