December task: „A Poster for The Disabled in the World”/”Projekt plakatu dla osób niepełnosprawnych na świecie”
Marta Papis & The Squirrels, Mały Poliglota , Kołobrzeg: 3rd of December” International Day of Persons with Disabilities”/3 Grudnia „Dniem Osób Niepełnosprawnych”