Let’s waddle like a penguin! Nasze Biedroneczki poznały angielskie nazwy zwierząt arktycznych. Słownictwo utrwaliliśmy wykorzystując zabawy ruchowe oraz naśladowcze.