Podczas ostatnich zajęć z kodowania, dzieci poruszały się na wyznaczonej planszy według kodu utworzonego przez kolegę. Zabawa ta ćwiczyła poruszanie się według instrukcji oraz utrwalała znajomość kierunków.