Dzieci wymieniają wybrane prace wykonywane w ogrodzie. Biedroneczki wykonują ćwiczenia gimnastyczne. Wskazują i nazywają właściwe i niewłaściwe zachowania ( w kontekście dbania o przyrodę).