Z okazji obchodów Dnia Strażaka grupa Krokodylki uczestniczyła w lekcji poświęconej pracy strażaka.W trakcie zajęć przedszkolakom przybliżyłam specyfikę pracy strażaka jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt przy pomocy tablicy multimedialnej. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych, oraz asyście podczas różnych akcji. Dzieci zapoznały się z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru, oraz przypomniały sobie numery alarmowe do straży, policji i na pogotowie. Dużo radości dało dzieciom przymierzenie hełmu strażackiego oraz rozmaite zabawy ruchowe, związane z aktywnością strażaka. To była bardzo ciekawa i ważna lekcja.