W ramach poznawania swojego kraju, grupa „Krokodylki” wykonała „górską” pracę plastyczną. Dzieci z wielkim zaangażowaniem tworzyły swoje górskie krajobrazy, wykorzystując do tego kolorowy papier i gazety. Była to też bardzo dobra lekcja utrwalania figury geometryzacyjnej, jaką jest trójkąt, oraz wycinania nożyczkami. Piękne góskie obrazki, zdobią teraz przedszkolny korytarz.