Umiejętność udzielania pierwszej pomocy to bardzo ważna sprawa! Pan Łukasz wytłumaczył Kangurkom jak w prawidłowy sposób pomóc w kryzysowej sytuacji. Dzieci szybko zapamiętały ilość wdechów i uciśnięć i z wielkim zaangażowaniem doskonaliły technikę pod bacznym okiem instruktora.