Nasze gwiazdki dzielnie dziś ćwiczyły z panem Łukaszem były bardzo sumienne w wykonywaniu kolejnych zadań.