Nasi chłopcy mieli swój dzień! Dziewczynki wręczyły chłopcom piękne dyplomy oraz wspólnie świętowali ten ważny dla chłopców dzień.