Przebieg zajęć.
Piosenka „I have a pet”.
Oglądanie ilustracji ze zwierzętami domowymi.
Nazywanie i opis zwierząt.
Naśladowanie głosów zwierząt.
Wykonanie pracy technicznej akwarium z rybkami.