Dzieci wspólnie wybierają zadania z grupy zadań rozwijających pamięć i wyobraźnię.m Dziecko rozpoznaje kierunki – prawo, lewo, góra, dół; porusza się w odpowiednim kierunku na tablicy interaktywnej; potrafi znaleźć rozwiązanie na podane mu zadanie; potrafi współpracować w grupie.