W tym tygodniu biedroneczki wykonywały i brały udział w różnych zabawach i ćwiczeniach matematycznych przy pomocy wstążek o różnej długości układając je np. w rytmy. Dzieci określały wysokości przedmiotów. Potrafiły wskazać i odpowiedzieć na pytania np. Co jest wysokie a co niski? Co jest wolne a co szybkie?