Podczas zajęć z języka angielskiego dzieci przypomniały sobie nazwy zwierząt zamieszkujących dżunglę oraz poznały mnóstwo nowych egzotycznych zwierzaków. Gry i zabawy dydaktyczne na dywanie oraz na tablicy multimedialnej pozwoliły Kangurkom utrwalić słownictwo. Stworzyliśmy także własną, papierową dżunglę!