Biedroneczki zapoznają się z instrumentami. Chętnie brały w zabawach dźwiękonaśladowczych Naśladujemy instrumenty. Ćwiczenia koncentracji uwagi Jak grają instrumenty? Zabawy ruchowo-nasladowcze Gramy na instrumentach.