W tym tygodniu Kangurki zaznajomily się z zawodami, jakimi wykonują dorośli. Dzieci wiedzą jakie rzeczy są wykorzystywane do danego zawodu, w co jest ubrany specjalista, a także w jakim miejscu pracuje. Kangurki rozwiązywały zagadki zawodowe na tablicy interaktywnej.