W tym tygodniu na zajęciach z języka angielskiego dzieci z grupy Wiewiórki poznawały i utrwalały nazwy zwierząt leśnych oraz utrwalały wiedzę na temat ich zimowych zwyczajów. Podczas zajęć pomocne były gry oraz plansze dydaktyczne. Jedną z gier wykorzystanych na zajęciach była Memory Game, podczas której dzieci powtarzały poznane słownictwo.