Działania wychowawcze:

  1. Opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.
  2. Zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania się w przedszkolu.
  3. Sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń, urodzinowych.
  4. Dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, dokuczania, złośliwości.
  5. Wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie „Cześć”, „Dzień dobry”, itp.)
  6. Słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowywanie się ich poleceniom.
  7. Uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki.
  8. Uczenie się oceny własnych zachowań, rozróżnianie dobra od zła (wykorzystanie literatury).
  9. Rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, (w związku z tym dzielenie się nimi).
  10. Udział w konkursach wewnątrz i międzyprzedszkolnych.