Dr Thomas Gordon, przez wielu ludzi na świecie został zapamiętany jako człowiek, któremu najbliższe sercu są pokojowe rozwiązania sporów i konfliktów we wszystkich relacjach z dziećmi i innymi ludźmi. Napisał również wiele książek – poradników np. „Wychowanie bez porażek”, „Wychowanie bez porażek w szkole”, powołał do życia programy dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz stworzył genialny sposób na to, by dokonać zmian w sposobie komunikacji z dziećmi i innymi osobami.