„Najważniejszy obowiązek wobec dzieci, to dać im szęście i nauczyć być szczęśliwym.” Rozwój procesów poznawczych dziecka – takich jak: obserwacja, pamięć, koncentracja uwagi, twórcza postawa wobec świata – jest niezwykle intensywny w okresie przedszkolnym.Na okres ten (0-5 lat) przypada największy rozwój mózgu dziecka (90% jego możliwości). 

TU POWINIEN BYĆ PDF