Oferta zajęć dodatkowo płatnych w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023:

  • Zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca AMBER – 30 min. tygodniowo;
  • Zajęcia sportowe KANGUR – 30 min. tygodniowo.
  • Zajęcia z Ceramiki – 1 raz w miesiącu. 

Dzieci uczestniczą ponadto – w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza przedszkolem. Organizowane są wycieczki dydaktyczno – poznawcze oraz wycieczki rekreacyjne do lasu, gospodarstw agroturystycznych, skansenów itp.