W marcu założeniem kodowania było rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia. W czasie zajęcia przedszkolak rozwijał podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

W grupie żuczków skupiliśmy się na porównywaniu wielkości i klasyfikacji elementów ze względu na cechę „mały -średni- duży”, odwzorowywaniu i kontynuowaniu rytmów graficznych, odkodowywaniu wartości cyfr w zakresie 1-6 .