Konkurs plastyczny dla grup Crocodiles, Beetles oraz Squirrels.