Dzieci dowiedziały się jakie zwierzęta żyją w lesie i jakie odgłosy wydają. Dowiedziały się również, jak powinno się zachowywać będąc w lesie.