Dzieci z naszego przedszkola uczciły dzień, w którym Polska odzyskała Niepodległość.