W zeszłym tygodniu dzieci utrwalały wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych związanych z jesienią. Dziecko:
– wie, skąd się bierze deszcz,
– wie, jak ubrać się kiedy pada deszcz,
– potrafi poruszać się w przestrzeni przy muzyce,
– dodaje i odejmuje,
– wypowiada się na tematy związane z jesienną pogodą,
– zna nazwę obecnej pory roku.