W języku angielskim dzieci utrwaliły nazwy części ciała. Poznały także wyrażenia związane z dolegliwościami. What’s the matters? How do you feel? I’ve got a stomach ache, I feel sick.