Biedroneczki poszerzają wiedzę o kosmosie, rozwijają wyobraźnię oraz wykonują pracę plastyczną. Poprzez wzbogacenie wiedzy o kosmosie dzieci rozpoznają planetę Ziemię na obrazkach.