Biedroneczki wzbogacają swoje wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Pobudzanie zainteresowania przyrodą.