W tym tygodniu dzieci zostaly zapoznanie z wybranymi przysłowiami ludowymi związanymi z wiosną oraz utrwalały wiedzę z zakresu określania zjawisk pogodowwych charakterystycznych dla wiosny, końcowym efektem zajęć były piękne pracę plastyczne.