Przedszkole, w aspekcie społeczno- dydaktyczno- wychowawczym jest pierwszym etapem edukacji dzieci i miejscem , w którym uczą się one funkcjonować w grupie rówieśniczej, nabywają także różnych wzorców zachowań i postaw, a poprzez zajęcia dydaktyczne i zabawę są przygotowywane do dalszego etapu kształcenia. Jest to czas kształtowania ich osobowości i okres intensywnego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego , zatem niezmiernie istotne jest stworzenie im ku temu jak najlepszych warunków…